in

Priyanka Chopra Jonas – InStyle Magazine July 2019

Natalia Andreeva – Photoshoot by Joakim Karlsson (2019) – NSFW

Zendaya – Paper Magazine photoshoot by Isaac West