,

Nina Dobrev – Variety & WWD’s StyleMakers Awards on Nov 17